Geminadas
Azabucho
Touria
Azabucho_tenis
Moradia_barreta
Coral
Mina
Apart_nova_leiria
Apart_sa_carneiro
Apart_quinta_bispo
Apart_planalto